สุพรรณบุรี-“บิ๊กซี”เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สุพรรณบุรี-“บิ๊กซี”เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ภาพ-ข่าว:มงคล/รัตนา/พงศกร สว่างศรี

                พ.ต.อ.ธนเดช ตันติอาภา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บิ๊กซีสาขาสุพรรณบุรี โดยมีคุณสุขศิริ วงษ์สุวรรณ ผู้จัดการบิ๊กซีสาขาสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งบิ๊กซี ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำหรับจำหน่ายให้แก่ประชาชน ในโอกาสมหามงคลนี้ ซึ่งจำหน่ายราคาเข็มละ 300 บาท โดยนำเงินรายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
                ด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางรัฐบาลไทย โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนเป็นที่ระลึก รวมทั้งใช้ประดับ เพื่อความเป็นสิริมงคล
                  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายเข็มอันทรงคุณค่านี้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งทางกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้ให้การสนับสนุนเป็นผู้จัดจำหน่าย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อส่งมอบรายได้ทั้งหมดให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำรายได้ขึ้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยได้วางจำหน่ายเข็มที่ระลึกนี้ในบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาท เริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
                 ในโอกาสวันอันเป็นมงคลนี้ บิ๊กซี สาขา สุพรรณบุรี ได้เริ่มจัดจำหน่ายเข็ม ที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่ ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบิ๊กซีเป็นสถานที่ผู้แทนจำหน่ายแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ประชาชนทั่วไปสามารถ มาจัดซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ไปติดประดับเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!