สิงห์บุรี-นายกเหล่ากาชาดฯบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

สิงห์บุรี-นายกเหล่ากาชาดฯบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

              วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี เป็นวิทยากรบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ.2567 แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ(กองทุนขยะเพื่อจัดสวัสดิการตำบลน้ำตาล “กองทุนแลกขยะ เป็นเงินทอง คุ้มครองชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”) โดยมี นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!