สมุทรปราการ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งพักงานพนักงานที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท

สมุทรปราการ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งพักงานพนักงานที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท

ภาพ-ข่าว:อัญมณี คงสินธ์ / สุรศักดิ์ คงสินธ์

               จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพพนักงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทสภ. นั้น ทสภ. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันนี้ (4 มิถุนายน 2567) โดยพนักงานทั้ง 2 คนเป็นพนักงานสังกัดฝ่ายรักษาความปลอดภัยของ ทสภ. โดยสาเหตุทะเลาะวิวาทเกิดจากปัญหาส่วนตัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการก่อเหตุในขณะใส่เครื่องแบบและยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
                นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังขัดต่อกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยผู้บังคับบัญชาได้สั่งพักงานพนักงานทั้ง 2 คนทันทีและได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบของ ทอท. ต่อไป
                ทสภ.ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยของพนักงานซึ่งหากตรวจพบหรือสอบสวนเหตุการณ์แล้วมีความผิดทางวินัย พนักงานจะต้องได้รับการลงโทษโดยบทลงโทษสูงสุด คือ ปลดออกจากความเป็นพนักงาน ทอท.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!