อุดรธานี-ป.โท”ม.ราชภัฏ”จัดซอฟพาวเวอร์ “Soft Power อำนาจละมุน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุดรธานี”

อุดรธานี-ป.โท”ม.ราชภัฏ”จัดซอฟพาวเวอร์ “Soft Power อำนาจละมุน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุดรธานี”

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัด โครงการ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “Soft Power อำนาจละมุน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุดรธานี”
               วันที่ 4 มิ.ย.67 ที่ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการจัดงาน โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “Soft Power อำนาจละมุน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุดรธานี” ที่ดำเนินการจัดขึ้นโดยนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “Soft Power อำนาจละมุน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุดรธานี” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี , นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร รองประธานหอการค้า จ.อุดรธานี และประธานคณะทำงานขับเคลื่อน Soft Power จ.อุดรธานี และ นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
                ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดเผยว่า โครงการนี้ จัดขึ้นโดยนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ Soft Power ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่นให้เติบโต
             อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวอีกว่า กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “Soft Power อำนาจละมุน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุดรธานี” ได้แก่ สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดรธานี , สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี , สมาคมนักธุรกิจชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี , สมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี ,ผู้แทนชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี , เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ,เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ,คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ – ย่า จังหวัดอุดรธานี ,คณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าปู่ – ย่า จังหวัดอุดรธานี สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนบุคคลทั่วไป จำนวน 80 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!