อุดรธานี-ม่วนคัก !!”ป๊อป ศราวุธ”ที่ปรึกษา อบจ.”ส.ส.เทียบจุฑา”ร่วมงานบุญบั้งไฟกลางใหญ่ บ้านผือ..

อุดรธานี-ม่วนคัก !!”ป๊อป ศราวุธ”ที่ปรึกษา อบจ.”ส.ส.เทียบจุฑา”ร่วมงานบุญบั้งไฟกลางใหญ่ บ้านผือ..

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

              ที่บริเวณ ลานวัดสังฆคณาราม บ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นายศราวุธ เพชรพนมพร ที่ปรึกษาพิเศษ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี เขต 10 ประธานกรรมธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร ร่วมกัยเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ประจำปี 2567
            โดยมี นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ นางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 1 นายยิ่งใหญ่ กองทอง ส.อบจ.อุดรธานี อ.เมือง เขต 9 นายมงคล มีลา นายก ทต.กลางใหญ่ หัวหน้าส่วนราช การ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ในงานบุญบั้งไฟ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!