เพชรบุรี-“อช.แก่งกระจาน” ร่วม “รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

เพชรบุรี-“อช.แก่งกระจาน” ร่วม “รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

            ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง เนื่องจากปัจจัยต่างๆทั้งปัญหาครอบครัวและปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้บางคนขาดความยั้งคิดขาดสติในการแก้ไขปัญหา นำมาซึ่งการเข้าสู่วงจรการทั้งผู้ค้าผู้เสพ เป็นผลทำให้สังคมและประเทศชาติเสื่อมถอย การก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น
            การรณรงค์เพื่อป้องกันและต่อสู้กับยาเสพติดเป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญในการส่งเสริมสังคมทให้มีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันในการหาทางป้องกันให้ผู้คนรอบตัวเราได้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยเฉพาะข้าราชการที่จะเป็นแกนนำสำคัญและผู้นำชุมชนทุกแห่ง ที่มีหน้าที่ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน เกี่ยวกับผลร้ายของการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดได้หลากหลายช่องทาง

           กระผม นายอิทธิพล ไทยกมล ในนาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม” ใน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด” เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและทุกคนตระหนักรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด เลิกเสพ เลิกค้า หันมาประกอบอาชีพสุจริตใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและอยู่ให้ห่างไกลยาเสพติดและไม่กระทำผิดกฎหมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!