นครราชสีมา-“ผอ.โรงเรียนปักธงชัยฯ”ร่วม”รณรงค์ความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนนนบริเวณใกล้สถานศึกษา”

นครราชสีมา-“ผอ.โรงเรียนปักธงชัยฯ”ร่วม”รณรงค์ความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนนนบริเวณใกล้สถานศึกษา”

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

จากข้อมูลของกรมทางหลวง พบว่าในปีที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนขณะข้ามถนนกว่า 1,000 ครั้ง โดยสาเหตุหลักมาจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ที่ไม่หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนน โดยอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นล้วยมาจากความประมาทเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผู้ขับขี่ขาดจิตสํานึกและวินัยจราจร, ขับรถด้วยความเร็วสูง, เมาสุรา,และอีกหลายๆสาเหตุ ซึ่งล้วนแต่เกิดขึ้นในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทั้งสิ้น
         ดังนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องช่วยกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในทางใดทางหนึ่ง นอกจากตัวเราจะต้องมีจิตสำนึกมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนแล้ว ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้คนรอบข้าง และผู้อื่นให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทและทำผิดกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
         กระผม ดร.นิยม สมบัติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร จังหวัดนครราชสีมา ขอร่วมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลาเช้าและเย็น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนกำลังเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน และเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จึงขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่รถทุกประเภทให้ปฏิบัติดังนี้ ลดความเร็วรถเมื่อขับผ่านบริเวณโรงเรียน  หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนทุกครั้ง  ไม่แซงรถคันหน้าที่กำลังหยุดให้เด็กนักเรียนข้ามถนน  ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ขณะขับรถ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ขับขี่รถทุกประเภทจะให้ความร่วมมือในการขับรถอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและผู้ใช้ถนนทุกคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!