ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

            เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.67 ที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบฯ นำคณะบุคคล ศาล ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ และพระจริยวัตรที่งดงามเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของประชาชน
            โดยก่อนหน้านั้นที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นำ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดประจวบฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพระเทพวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ (ฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 47 รูป เดินรับบิณฑบาต
            ต่อมาที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบฯ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ พร้อม รองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วน และประชาชนร่วมกันทำพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และเพิ่มศักยภาพของแหล่งทำการประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในสระน้ำให้เป็นแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการทำกินและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชน ตลอดจนทำให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งด้านอาชีพ การประมง ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง
           ทั้งนี้ จ.ประจวบฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในงานพระราชพิธี การพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้า ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ทั้งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุข รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกภูมิภาค

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!