ร้อยเอ็ด-จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและเฉลิมฉลองที่องค์พญาแถน

ร้อยเอ็ด-จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและเฉลิมฉลองที่องค์พญาแถน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. นายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ของชาวตำบลหนองตาไก้ บ้านโคกนางาม (โซนใต้) ณ สนามโรงเรียนหนองแสงสว่างวิทย์ หมู่ที่ 9 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อส่งสารถึงองค์พญาแถนที่ให้ฝนฟ้าตกลงมาชุ่มฉ่ำในช่วงฤดูฝน ให้ถูกต้องัตามฤดูกาล เกษตรกรได้ปลูกพืช ทำการเกษตร ข้าวในนาเจริญงอกงาม ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงเกษตรกร
           ในโอกาสนี้ นายตุลธร ขามช่วง ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณชาวหนองตาไก้ ที่มาเที่ยวงานอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืยไปชั่วลูกหลาน และร่วมกันฟ้อนรำขบวนแห่บั้งไฟและองค์ผ้าป่าสามัค คี สนุกสนานกันอย่างเต็มที่และขอร้องไม่ให้มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในบริเวณงานโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกๆคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!