ระยอง-จัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลัง ‘บวร’

ระยอง-จัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลัง ‘บวร’

ภาพ-ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

          วันที่ 31 พค – 2 มิ ย 2567 ที่วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จังหวัดระยอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดระยอง และวัดละหารไร่ ได้จัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลัง ‘บวร’ จังหวัดระยอง ประจำปี 2567 ขึ้น เชิญชวนสักการะ พระดีเกจิดังจาก 8 อำเภอของจังหวัดระยอง และบูธนิทรรศการชุมชนคุณธรรม การออกร้านจำหน่ายของดีทัั้ง 8 อำเภอในงานด้วย
           ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมด้านหลักธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้วัด ศาสนสถาน ชุมชน และสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป
           รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้ความสำคัญกับวิถีวัฒนธรรมไทย นำมาปรับใช้ในชุมชนให้มีรายได้ เช่น การต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!