นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯ

นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯ

ภาพ-ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

                ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เริ่มด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล เจริญชัยมงคลคาถาและบำเพ็ญกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!