ชุมพร-จัดรัฐพิธี..วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

ชุมพร-จัดรัฐพิธี..วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

             วันนี้ (30 พ.ค. 67) ที่หอประชุมจังหวัดชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า คหบดี และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทย
          พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง หรือตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2436 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 96ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2468 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2484 สิริพระชนมพรรษา 47 พรรษา
           พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้าน เช่น ด้านการปกครอง โปรดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรี ทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงิน ระบบเทศบาล ด้านการศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม พระองค์โปรดให้สร้างหอพระสมุด ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการปรับปรุงการศึกษา จนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา โปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ ชื่อว่า “พระไตรปิฎกสยามรัฐ” เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!