ประจวบคีรีขันธ์-ท่านชายวัชเรศร..เยี่ยมชมโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน SSI-ท่าเรือประจวบ

ประจวบคีรีขันธ์-ท่านชายวัชเรศร..เยี่ยมชมโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน SSI-ท่าเรือประจวบ

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

“กิจกรรมพัฒนาชุมชน“ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน”-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ”

                 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่อุตสาหกรรมเหล็กในเขตอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนอันทันสมัย พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมท่าเรือประจวบ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทยสามารถรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก โดยมีนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เอสเอสไอ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมให้การต้อนรับ
                 นอกจากนี้ท่านชายวัชเรศร ได้เดินทางเยี่ยมชมธนาคารปูม้า ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน สนับสนุนและร่วมพัฒนาโดยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและกลุ่มเหล็กสหวิริยา เพื่อส่งเสริมประมงท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และความยั่งยืนของท้องทะเล โดยดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบประกอบด้วย 1) สร้างความสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง เช่น ธนาคารปู-สัตว์น้ำ วางซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การทำความสะอาดชายหาด 2) พัฒนาและเสริมสร้างความรู้กลุ่มประมงและเยาวชน และ 3) ต่อยอดการตลาดและโอกาสทางธุรกิจ ในโอกาสนี้ท่านชายวัชเรศรได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนได้แก่ ปูม้า 3 ล้านตัว แมงดาทะเลเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!