นครสวรรค์-ดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์ เจ้าของและผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนภาคเหนือกราบลาอุปสมบท ณ วัดวรนาถบรรพต

นครสวรรค์-ดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์ เจ้าของและผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนภาคเหนือกราบลาอุปสมบท ณ วัดวรนาถบรรพต

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ พัทธสีมา วัดวรนาถบรรพต (วัดกบ) พระอารามหลวง มีการประกอบพิธีบรรพชา-อุปสมบท ดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์ เจ้าของและผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนภาคเหนือ โดยมี นายนัทธี – นางผ่องพรรณ พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนภาคเหนือ บิดา-มารดาเป็นเจ้าภาพในพิธีอุปสมบท โดยมี พระราชรัตนเวที,ดร. เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต (วัดกบ) พระอารามหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์
              มีผู้มีเกียรติร่วมงานประกอบด้วย นางสุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์ หัวหน้างานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 2 นาง อรุณี อรุณเมือง นางวรรณดี ชาวเวียง และนางสาวกนกนุช หมีทอง คณะกรรมการบริหารเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ไลออน กิตติ ชูสว่าง นายกสโมสรไลออนส์ นครสวรรค์ ไลออนศักดิ์สิทธิ์ แสงเกียรติยุทธ เหรัญญิกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ ไลออพีรธัช ดุสิตานารา ว่าที่นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ ดร. เสริม จันทร์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา ไลออนน้อย โรจน์สุวณิชกร เจ้าของบริษัท โมจิเอ็มเอ็มนครสวรรค์ ไลออนอานนท์ โอปัน อดีตนายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์และครอบครัว ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายร่วมอนุโมทนาบุญ
            สำหรับการอุปสมบทครั้งนี้ของ ดร.สิทธิพล พุคยาภรณ์ เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและเพื่อแก้บน ซึ่งนาคสิทธิพล กล่าวว่า “กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ของข้าพเจ้า ที่ได้กระทำและล่วงเกินต่อท่านทั้งหลาย ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ตัวก็ดี ไม่รู้ตัวก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงอโหสิกรรมให้ด้วยเทอญ และบุญกุศลจากการอุปสมบทในครั้งนี้ ขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรและทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ร่ำรวย คิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาจงทุกประการ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!