ฉะเชิงเทรา-“รัฐมนตรีเบนซ์” ลงพื้นที่แปดริ้ว ติดตามการบริหารจัดการน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรฯ

ฉะเชิงเทรา-“รัฐมนตรีเบนซ์” ลงพื้นที่แปดริ้ว ติดตามการบริหารจัดการน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรฯ

ภาพ-ข่าว:สุรเชษฐ์ จันทร์ทอง

              วันที่ 29 พ.ค.67 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบน้ำฝายท่าลาด ชลประทานฉะเชิงเทรา เพื่อการกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม ครอบคลุมพื้นที่ อ.พนมสารคาม อ.ราชสาส์น อ.บางคล้า อ.แปลงยาว อ.บ้านโพธิ์ เร่งรัดดำเนินการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชที่กีดขวางช่องทางน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน
             ในการนี้ได้มอบโฉนดให้แก่เกษตรกร จำนวน 70 ราย และมอบปัจจัยการเกษตร อาทิ เมล็ดพันธุ์ปอเทือง กระเป๋าวิเคราะห์ดิน (E-Service) โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร เกษตรจังหวัด กรมชลประทาน สำนักงานพัฒนาที่ดิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อบต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
              หลังจากนั้นคณะ ได้ลงลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ และการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณวัดจระเข้ตาย ต.บางคา อ.ราชสาส์น ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 ประตูระบายน้ำบ้านบางคา ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 5 ช่อง ซึ่งประตูระบายน้ำที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อ.ราชสาส์น และพื้นที่ใกล้เคียง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!