สิงห์บุรี-เหล่ากาชาดฯลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน 2 แห่ง

สิงห์บุรี-เหล่ากาชาดฯลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน 2 แห่ง

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

           วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอ ปลัดอำเเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา อาจารย์ อาสาสมัครศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนตามโครงการส่งเสริม พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อหาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2.โรงเรียนวัดอุดมศิลป์(โพธิ์ลังกามูลนิธิ) ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!