อุดรธานี-ม.ราชภัฏฯจัดงาน..โรดโชว์”อีสาน อินดัสตรี้ 4.0 ปี 24″

อุดรธานี-ม.ราชภัฏฯจัดงาน..โรดโชว์”อีสาน อินดัสตรี้ 4.0 ปี 24″

(ISAN Industry 4.0 Roadshow 2024)

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ TARA-TIA-ภาคอุตสาหกรรม – และผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม ISAN Industry 4.0 Roadshow 2024 ร่วมขับเคลื่อนสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมภาคอีสานสู่อุตสาหกรรม 4.0
            ที่ห้องประชุมดอกบีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการจัดงานโรดโชว์ อีสาน อินดัสตรี้ 4.0 ปี 24 ( ISAN Industry 4.0 Roadshow 2024 ) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานสู่อุตสาหกรรม 4.0 มี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ISAN Industry 4.0 Roadshow 2024 ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) , สมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย (TIA) , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา , ภาครัฐ และเอกชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานสู่อุตสาหกรรม 4.0
            ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4 .0 ที่ตอบสนองความต้องการ และความท้าทายของอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ แก่โรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประเมินระดับเทคโนโลยีปัจจุบันและพัฒนาแผนการนำไปใช้อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการเงิน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุน และความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
            โรดโชว์ อีสาน อินดัสตรี้ 4.0 ของราชภัฏอุดรธานี ในครั้งนี้ มีการสัมมนา “เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกและความท้าทายที่อุตสาหกรรมไทยต้องเผชิญ” โดย อ.วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ที่ปรึกษา สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) , How to : การนำเทคโนโลยี 4.0 มาใช้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ โดย นายชัชชัย ผลมูล รองนายกสมามฝ่ายความร่วมมือ TARA , การเขียนข้อเสนอเทคนิคอย่างไรให้ได้สิทธิประโยชน์ภาครัฐและการส่งเสริมการลงทุน : Show & Share Success Case โดย คุณวรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 , กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ , นิทรรศการ 10 Applications vs TARA member (sparkle) โดยบริษัทเครือข่าย และการบริการให้คำปรึกษาการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ISAN Industry 4.0 Roadshow 2024 ยังมีงานจัดต่อเนื่องไปอีก 3 วัน คือวันที่ 29 พ.ค. 67 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร , วันที่ 30 พ.ค. 67 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวันที่ 31 พ.ค. 67 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!