อำนาจเจริญ-“เมืองธรรม งามศิลป์ ถิ่นบูรพาจารย์”

อำนาจเจริญ-“เมืองธรรม งามศิลป์ ถิ่นบูรพาจารย์”

ภาพ-ข่าว ทิพกร หวานอ่อน

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 น.การประชุมรับมอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของรองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย ประธานอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลและผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
             โดยมีนายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายนางสาวบุษรินทร์ ทัศบุตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!