ร้อยเอ็ด-มอบใบประกาศนียบัตรระบบน้ำประปาหมู่บ้านสะอาดและ”หน่วยกู้ชีพนครสาเกต”กรณีช่วยชีวิต”ผู้หมวดแมนรัตน์”

ร้อยเอ็ด-มอบใบประกาศนียบัตรระบบน้ำประปาหมู่บ้านสะอาดและ”หน่วยกู้ชีพนครสาเกต”กรณีช่วยชีวิต”ผู้หมวดแมนรัตน์”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรระบบน้ำประปาหมู่บ้านสะอาดในโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดี
                  ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 ขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาและรับรองคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านร่วมกัน ในโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน สามารถดูแลระบบผลิตน้ำประปาให้เพียงพอและให้บริการน้ำที่สะอาด ปลอดภัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประปาดื่มได้ ปี 2563 ลดการเกิดโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน และจังหวัดร้อยเอ็ดมีระบบประปาหมู่บ้านผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานดังกล่าว จำนวน 6 ระบบผลิต 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                 ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลระบบผลิตน้ำประปาในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านการประเมินรับรองระบบน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบใบประกาศนียบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จำนวน 3 ระบบ เทศบาลตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จำนวน 2 ระบบ และ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จำนวน 1 ระบบ

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพนครสาเกต กรณีช่วยชีวิตผู้หมวดแมนรัตน์

           ในเวลาเดียวกัน นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพนครสาเกต กรณีช่วยชีวิต ร.ต.ต.แมนรัตน์ บุญทวี ตำรวจ สภ.เมืองร้อยเอ็ด
โดยนางสุทิวา ปั่นเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด บอกว่า การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีจิตอาสาทำความดีของจังหวัด ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้รับรายงานข้อมูลกรณีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพนครสาเกต ได้รับแจ้งเหตุผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ ภายในสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 1 ราย คือ ร.ต.ต.แมนรัตน์ บุญทวี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 17.40 น.
             โดยได้เข้าช่วยเหลือด้วยการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ และทำ CPR จนต่อมาผู้ป่วยกลับมามีสัญญาณการมีชีวิต และส่งต่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ในปัจจุบันผู้ป่วยสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ซึ่งอันที่จริงแล้ว หน่วยกู้ชีพนครสาเกตไม่ได้ออกปฏิบัติงานเฉพาะเพียงกรณีนี้ แต่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในการกู้ชีพกู้ภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติการมีจิตอาสาทำความดี และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยกู้ชีพนครสาเกต ดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!