กาญจนบุรี-สสจ.เปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 37

กาญจนบุรี-สสจ.เปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 37

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

                เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ. ที่โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 – 7 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขและฝึกทักษะการวาง แผนเชิงกลยุทธ์
              โดยใช้การเรียนรู้แบบ Community-based Learning(CBL) คือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีกับความเป็นจริงหรือเรียนรู้จากชุมชนในการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือการปฎิบัติงานในชุมชนการเข้าถึงปัญหา การแก้ปัญหาชุมชนในการให้บริการในศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มากับชุมชน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ต้องใช้ความร่วมมือ,การมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ของชุมชนและการจัดการความรู้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!