นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรมฯ MOU เขตพื้นที่ประถมศึกษาฯเขต 2 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีในสถานศึกษา

นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรมฯ MOU เขตพื้นที่ประถมศึกษาฯเขต 2 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีในสถานศึกษา

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ภายใต้โครงการส่วเสริมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา กับนางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของสพป.นว.เขต 2 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพป.นว.เขต 2
             ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ดังกล่าวจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เกี่ยวกับ ด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะพื้นบ้าน ดนตรี วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น และอื่นๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!