ชลบุรี-จัดกิจกรรมประกาศรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น เมืองพัทยา ครั้งที่ 2

ชลบุรี-จัดกิจกรรมประกาศรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น เมืองพัทยา ครั้งที่ 2

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

         วันที่ 26 พ.ค.67 ที่หอประชุมบัวหลวง มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประกาศรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา ครั้งที่ 2
         โดยนายธนากร ภูมิจิตร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ (อพท.) เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.พัทยา กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.พัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนเมืองพัทยาไปสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความสนใจด้านภาพยนตร์ และสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านภาพยนตร์ ตามแนวทางการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามองค์ประกอบของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของ ยูเนสโก
         ในการจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 181 เรื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา จำนวน 150 เรื่อง และประเภทผู้ผลิตทั่วไป จำนวน 31 เรื่อง ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสินในวันนี้ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา จำนวน 7 เรื่อง และประเภทผู้ผลิตทั่วไป จำนวน 3 เรื่อง
          โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์, นายนิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ ผู้กำกับภาพยนตร์ และนายจักรพงษ์ บรรเลง กรรมการผู้จัดการบริษัท F/8Production ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมฉายภาพยนตร์สั้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!