นครราชสีมา-วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนฯระบบทวิภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน

นครราชสีมา-วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนฯระบบทวิภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
             วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และบุคลากรทางการศึกษางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public – Private – Partnership : PPP) ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมสานสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!