อยุธยา-สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานวันครบรอบ 90 ปี

อยุธยา-สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานวันครบรอบ 90 ปี

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

               เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ดร.ปรีชา ประสพผล นายกสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลำดับที่ 13 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันครบรอบ 90 ปี และงานทำบุญอุทิศส่วนกุศล 109 ปี ชาตกาลอาจารย์ประเสริฐ บุญสม โดยมี อดีต ครู อาจารย์ และศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
               ดร.ปรีชา ประสพผล นายกสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลำดับที่ 13 กล่าวว่า สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2477 จากการรวมตัวของนักเรียนเก่าจำนวน 117 คนเพื่อส่งเสริมการศึกษา ความรู้ และประสบการณ์ ส่งเสริมความรู้รักสามัคคี เอื้ออาทร เพื่อผดุงเกียรติของสมาชิกและโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ส่งเสริมการกุศล คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการโดยมีวิสัยทัศน์ สามัคคี ปรองดอง คือพลังเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้โรงเรียนและสมาคมฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอาจารย์ประเสริฐ บุญสม ที่เป็นผู้สนับสนุนในการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วย
               การที่สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชปถัมภ์ มีอายุครบรอบ 90 ปี ได้นั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงความผูกพัน ความสามัคคี ของนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในทุกรุ่น ในฐานะนายกสมาคม ลำดับที่ 13 ได้พยายามที่จะรวมใจพี่น้องชาวขาวแดง ให้เป็นปีกแผ่นและมีความเจริญก้าวหน้า ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป
เรียนในโอกาสครบรอบ 90 ปี ของสมาคม
               นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับอาจารย์ประเสริฐ บุญสม ที่ท่านจะได้เป็นผู้สนับสนุนในการก่อตั้งสมาคมและดำเนินกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยดีเสมอมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!