นครสวรรค์-ศิษย์เก่าหลายสถาบันการศึกษาประชุมพร้อมรวมพลังทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน

นครสวรรค์-ศิษย์เก่าหลายสถาบันการศึกษาประชุมพร้อมรวมพลังทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ สมาคมไหหนำนครสวรรค์ ตลาดปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีการประชุมร่วมกันครั้งแรกของศิษย์เก่าสถาบันการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดนครสรรค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผศ.ปิยลาภ มานะกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นิสิตเก่าจุฬาฯ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ประธานชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ.นครสวรรค์ ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์จิรานันท์ กมลสินธุ์ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นายปิยะชาติ อ้นสุวรรณ์ ตัวแทนสมาคมศิษยเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และตัวแทนศิษย์เก่าของแต่ละสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะหรือกิจกรรมของแต่ละสถาบันที่จัดขึ้น
           อีกทั้งเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สร้างพลังร่วมกันของสถาบันการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ และที่ประชุมเห็นร่วมกันที่จะเชิญชวนศิษย์เก่าของสถาบันอื่นๆมาเพิ่มเติม เช่น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร และอื่นๆอีก
            สำหรับกิจกรรมแรกที่จะทำร่วมกันคือ “กิจกรรมรับน้องรถไฟ”จัดโดย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ ณ สถานีรถไฟนครสวรรค์ วันเเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.เพื่อส่งและให้กำลังใจนักศึกษาใหม่ ปี 2567 และกิจกรรม “สังสรรค์และมุทิตาจิต” จัดโดย ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะจัดให้เดือนกันยายน 2567 กิจกรรม”วันปิยะมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2567 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนปิดประชุมผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันมอบกระเช้าสุขภาพเป็นการขอบคุณ นายสมชาย พัฒนธรชัย นายกสมาคมไหหนำนครสวรรค์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกห้องประชุมอาคารสถานที่ เป็นอย่างดียิ่ง คณะผู้เข้าร่วมประชุมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ส่วนการประชุมครั้งต่อไปจะประชุมที่ร้านกาแฟอินทนิล สาขาหนองปลิง ในเดือนกรกฏาคม 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!