นครสวรรค์-อบจ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ. นครสวรรค์ รับสมัคร 2 ราย

นครสวรรค์-อบจ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ. นครสวรรค์ รับสมัคร 2 ราย

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              เมื่อเวลา 15.30 น วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ รักษาการปลัดอบจ.นครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.นครสวรรค์ ลงนามในประกาศพร้อมติดป้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นครสวรรค์ โดยมีผู้ยื่นใบสมัครจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ร้อยตำรวจโทธรัตนชัย เฉลยคาม นางสาวขนิษฐา ดอกไม้ทอง
              ที่ป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 2 รายคือ หมายเลข 1 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ หมายเลข 3 นางสาวขนิษฐา ดอกไม้ทอง ส่วนอีกหนึ่งรายเป็นกระดาษว่างติดว่าไม่รับสมัคร
             นอกจากนี้ยังมี ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยข้อ 2 ในประกาศ ระบุถึง ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ตามมาตรา 50)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!