กาญจนบุรี-ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น

กาญจนบุรี-ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

           เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ.ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
           โดยมี พระอธิการรังสรรค์ จนฺทวํโส เจ้าอาวาสวัดลูกแก พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ตามที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัด “โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม2567” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมในห้วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
            สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมฯ และเพื่อมอบหมายภารกิจและหน้าที่ให้หน่วยงานต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติฯ โดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดเส้นทางรวมทั้งสิ้นจำนวน 10 เส้นทาง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในเส้นทางที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี โดยจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ) ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ในเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ อาทิเช่น การแสดงพื้นบ้านการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
             และในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ไปยังจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์โดยได้กำหนดจุดส่ง – รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ณ วัดโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!