อยุธยา-เหล่ากาชาดลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุและนักเรียนทุน

อยุธยา-เหล่ากาชาดลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุและนักเรียนทุน

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

              เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัญญา เพชรยวน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะหัน สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดฯ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ฝ่ายปกครองอำเภอบางปะหัน ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอบางปะหัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน จำนวน 5 ราย
             ประกอบด้วย 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา มีวงษ์สม อายุ 5 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30/2 ม.4 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ราย อาการเจ็บป่วย มีถุงน้ำในสมอง ชักเกร็ง ปากแหว่งเพดานโหว่ น้ำหนักตัวน้อยและพัฒนาการช้า รับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเด็ก และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พบแพทย์เพื่อติดตามอาการทุก 3 เดือน มีผู้ดูแลคือมารดาและยาย 2. นางทองชุบ กรีทักษ์ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 ม.2 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ยากไร้ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเนื่องจากสภาพบ้านทรุดโทรม ได้รับงบประมาณซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และเงินสงเคราะห์ตามระเบียบฯ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
              3. นางแสวง แสงศรี อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ม.2 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยาอาศัยอยู่กับหลานอายุ 4 ปี ผู้ยากไร้ไม่มีรายได้ประจำ รายได้มาจากเบี้ยยังชีพและได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก 4. นางสาวพะเยาว์ ต่อสติ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 56/3 ม.1 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ซ่อม สร้างสุข“ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลบางปะหัน อาศัยอยู่กับหลาน 1 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            5. นางทิภาดา หงษ์นาค อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 ม.3 ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ซ่อม สร้างสุข“ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567มีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอน มีบุตรพิการแขนขาแต่กำเนิด 1 คน อายุ 3 ปี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!