กาญจนบุรี-ประเมินพนักงานราชการ ศกร.ตำบล ในการปฏิบัติงานของครู ตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ

กาญจนบุรี-ประเมินพนักงานราชการ ศกร.ตำบล ในการปฏิบัติงานของครู ตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

            เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรม ศกร. ตำบลช่องสะเดา ร่วมตอนรับ นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักกศน.จังหวัดกาญจนบุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร. จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวสุวิภา ขนชัยภูมิ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร. อำเภอเมืองกาญจนบุรี นางสาวชนะวดี อินสมภักษร ศึกษาวิธีชำนาญการพิเศษสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมิน นางสาวอำพรรัตน์ หอมเนียม ครู กศน. ตำบลช่องสะเดา (ประเมินพนักงานราชการศกร. ตำบล) เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!