“ในหลวง-พระราชินี”พระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร ในงานสรงน้ำพระธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา

“ในหลวง-พระราชินี”พระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร ในงานสรงน้ำพระธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดเชียงใหม่

               วันนี้ (22 พ.ค. 67) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ถวายแด่พระสงฆ์ ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
              โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
               ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถวายน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ และถวายผ้าไตรพระราชทาน จากนั้นได้นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 พร้อมกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มีการจัดกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดสำคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ถวายเป็นพุทธบูชา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!