อยุธยา-พุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรเนื่องใน ‘วันวิสาขบูชาโลก’

อยุธยา-พุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรเนื่องใน ‘วันวิสาขบูชาโลก’

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

              เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูศิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล นำพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
               โดยมี พุทธศาสนิกชนประชาชนสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยชุดขาว มาเป็นครอบครัว เดินทางมาทำบุญตักบาตรถวายภัตราหาร เนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวนมาก พร้อมทั้งถือศีล นั่งสมาธิปฎิบัติธรรม พระสงฆ์เทศนา ถึงเรื่องวันสำคัญของ วันวิสาขบูชา ตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า ซึ่งก่อนหน้านี้พระครูศิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ได้นำพระภิกษุสงฆ์ลงอุโบสถสวดปาฎิโมกข์ ทำวัตรเช้า ถวายเป็นพระพุทธบูชาเนื่องในวัน วิสาขบูชาโลกแล้ว
              วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนหก เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ในห้วงระยะเวลาที่ต่างกันคือ ครั้งที่ 1 เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสพระเจ้าสุทโธธนะ และ พระนาง สิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์
              โดยประสูติที่ป่าลุมพินีวัน ครั้งที่ 2 เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ออกทรงผนวชได้ 6 ปี พระชนมายุ 35 พรรษา ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และครั้งที่ 3 เกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ ปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา ซึ่งเหตุการณ์สำคัญทั้งสามประการของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลก และได้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพื่ออนุเคราะห์โลกให้เกิดประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งมวลวันวิสาขบูชาจึงนับว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!