ลำปาง-ฟังธรรมะ เวียนเทียน กล่อมเกลาจิตใจ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดป่ารวก

ลำปาง-ฟังธรรมะ เวียนเทียน กล่อมเกลาจิตใจ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดป่ารวก

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล

                     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก ณรงค์ฤทธิ์สนองคุณ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพล และผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้รับฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบูขา จากพระครูกันต ธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดป่ารวก พร้อมเวียนเทียนรอบเจดีย์เก่าแก่ศิลปะพม่า เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ เกิดสติ ปัญญา และถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดป่ารวก ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
                  วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญที่เกิด 3 เหตุการณ์พร้อมกัน ได้แก่ สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันและเดือนเดียวกัน พุทธศาสนิกชนจึงนับว่าเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา กระทั่งในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การการสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้กำหนดให้วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก เพื่อให้ชาวพุทธได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน น้อมรำลึกถึงศาสดาในศาสนาพุทธอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!