สิงห์บุรี-ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 1 ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัคร สว.

สิงห์บุรี-ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 1 ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัคร สว.

ภาพ-ข่าว:จิรแมน ขำฉา

              วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.นายสมเกียรติ คงดี ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 1 พร้อม นายคณาธิป แสงโคตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี นายชฎิลทร เหล่าทา หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม นำพนักงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภาอำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภออินทร์บุรี
             โดยมี จ.อ.วันชัย อุทาวงค์ ปลัดอำเภอเมืองสิงห์บุรีและคณะกรรมการอำเภอเมืองสิงห์บุรีให้การต้อนรับพร้อมพูดคุยรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานที่รับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา อำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!