ร้อยเอ็ด-ผู้ตรวจการเลือกตั้ง..ตรวจการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันแรก..!!

ร้อยเอ็ด-ผู้ตรวจการเลือกตั้ง..ตรวจการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันแรก..!!

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายพิทยา กุดหอม ผู้ตรวจการเลือดตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ติดตามตรวจติดตามและดูแลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันแรก ณ ที่ว่าการ ที่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
               นายพิทยา กุดหอม ผู้ตรวจการเลือดตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 ได้ตรวจติดตามการรับสมัครรับเลือกตั้งอำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิและอำเภอทุ่งเขาหลวง โดยที่ อำเภอธวัชบุรี มีนายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี นายนพพงค์ วงษ์เสนา ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ร่วมให้การต้อนรับ
               ที่อำเภอเสลภูมิ มีนายขวัญราม สุขสม ปลัดอำเภอ รักษ าราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิ นายงสาวอิงอร โคตบุตร์ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ร่วมให้การต้อนรับ และที่ อำเภอทุ่งเขาหลวง ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่ำมณี นายอำเภอทุ่งเขาหลวง นายนพพร จันทรเสนา ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ร่วมให้การต้อนรับ โดยจากการที่ได้รับแจ้งข้อมูลของทางอำเภอ และผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอ ทุกอำเภอ การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกอำเภอมีความพร้อมในทุกด้านที่จะรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!