ร้อยเอ็ด-เตรียมความพร้อมโครงการออกหน่วย”ทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่”ครั้งที่ 168

ร้อยเอ็ด-เตรียมความพร้อมโครงการออกหน่วย”ทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่”ครั้งที่ 168

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่ 168 ที่ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
              นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 168 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2567
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาด ในจังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้คนพิการขาขาดได้รับขาเทียมที่ดีสวมใส่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม
            โดยมีพิธีมอบขาเทียมฯในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้พิการที่จะเข้าร่วมงาน จำนวน 129 คน แยกเป็น ใต้เข่า 97 คน เหนือเข่า 19 คน และระดับเข่า 4 คน หน่วยราชการ และภาคีเครือข่าย ที่ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 27 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!