เชียงใหม่-อ.ดอยสะเก็ด ผนึกกำลังทำ “ป่าเปียก”

เชียงใหม่-อ.ดอยสะเก็ด ผนึกกำลังทำ “ป่าเปียก”

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดเชียงใหม่

             วันนี้ (20 พ.ค. 67) ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอาราหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำแนวป้องกันไฟเปียก (Wet Fire Break) เพื่อป้องกันพื้นที่สำคัญและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่า และกิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนการสร้าง “ ป่าเปียก” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด ส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาและนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรม
              โดยการดำเนินการสร้างป่าเปียกที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ได้ดำเนินการสูบน้ำจากหนองบัวเจ้าหลวง ขึ้นมาบนวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง และทำการปล่อยน้ำ 21,767 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสร้างความชุ่มชื้นรอบพื้นที่กว่า 40 ไร่ ขณะเดียวกัน ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น หน่วยทหาร และประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ได้ร่วมกันสร้างหลุมขนมครก คลองไส้ไก่ เชื่อมต่อเป็นก้างปลา ตามแนวพระราชดำริฯ ตั้งแต่บริเวณสกายวอล์คจนถึงโดยรอบพระธาตุอินทร์แขวน รวมระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร และในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างหลุมขนมครก คลองไส้ไก่และห่มดินเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้เกิดป่าเปียกตามแนวพระราชดำริฯ
             ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งปี แม้ขณะนี้จะเป็นช่วงปลายฤดูฝุ่นควันแล้วก็ตาม โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกพื้นที่ร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตจะช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าได้เป็นอย่างดี ระบบนิเวศในป่าจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!