อุบลราชธานี-กกต.ระดมผู้นำท้องถิ่นพร้อมเลือก สว.

อุบลราชธานี-กกต.ระดมผู้นำท้องถิ่นพร้อมเลือก สว.

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

กกต.อุบลราชธานี ให้ความรู้แก่ กำนัน และ ประธาน อสม. ทั่วจังหวัด เพื่อช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การให้ได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ประจำปี 2567

           สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมที่ 1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ที่ห้องประชุม โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานีโดยมี กำนันทุกตำบล และประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระดับตำบล ทุกตำบล และสื่อมวลชน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 450 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการ
           นายประวิทย์ ก้อนทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดให้มีการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พ.ค. 2567 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิป
          ไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการและขั้นตอนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. อย่างอิสระปราศจากการครอบงำและชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นแกนนำในหมู่บ้าน ชุมชน สนอกจากจะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือก สมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 แล้ว ยังได้รับโปสเตอร์ และแผ่นพับ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่หมู่บ้านตนเองอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!