ประจวบคีรีขันธ์-ผู้มีสิทธิ์เลือก สว.ต้องลงสมัครเสียเงิน 2,500 บาท จึงมีสิทธิ์เลือกและถูกรับเลือกเป็น สว.

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้มีสิทธิ์เลือก สว.ต้องลงสมัครเสียเงิน 2,500 บาท จึงมีสิทธิ์เลือกและถูกรับเลือกเป็น สว.

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

               วันที่ 18 พ.ค.67 ที่ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายศักดิ์ชัย เลิศกิตติวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆของสำนักงาน จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่ประสงค์จะลงสมัคร เลือกและรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ภายใต้ชื่อ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้สนใจจากสาขาวิชาชีพต่างๆ 20 กลุ่มอาชีพ แจ้งความประสงค์เข้าร่วม จำนวน 152 คน
                นายศักดิ์ชัย เลิศกิตติวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ผอ.กกต.ปข.) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด ระเบียบการ และขั้นตอนต่างๆในการลงสมัครเลือกและรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(สว.) เพื่อไม่ให้ผู้ที่มีความประสงค์กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ที่ยืนความประสงค์จาก 20 กลุ่มอาชีพ จำนวน 152 คน ซึ่งในวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.นี้ จะเป็นการเปิดรับสมัครเป็นวันแรกไปจนถึงวันศุกร์ที่ 24 พ.ค.67
              ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือก หรือถูกรับเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติต่างๆอย่างครบถ้วน และจะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ 2,500 บาท จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ลงสมัครเลือก และถูกรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ในระดับจังหวัดต่อไป โดยจะเป็นการเลือกกันเองของแต่ละกลุ่มอาชีพทั้ง 20 กลุ่ม (สว.เลือกกันเอง) โดยประชาชนทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ซึ่งต่างกับการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เป็นคนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยผู้ที่สนใจประสงค์จะลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(สว.) สามารถไปยื่นสมัครได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งของจังหวัดประจวบฯ ทั้ง 8 อำเภอ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!