ร้อยเอ็ด-จัดพิธีฉลองสมณศักดิ์”พระครูธวัชภัทรบัณฑิต,ดร.”

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีฉลองสมณศักดิ์”พระครูธวัชภัทรบัณฑิต,ดร.”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ บ้านบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีฉลองสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร พระครูวินัยธร วราวุฒิ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบั่ว เป็น พระครูธวัชภัทรบัณฑิต, ดร. (วราวุฒิ มหาวโร) เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
                 คณะสงฆ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดบ้านหนองบั่ว พุทธบริษัทและคณะศิษยานุศิษย์ วัดบ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร และงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ จากดินแดนพุทธภูมิ (อินเดีย) สมโภชอาราม 83 ปี สมโภชองค์พระธาตุธวัชบุรี (ประดิษฐานยอดมหาอุโบสถวัดบ้านหนองบั่ว) ปฏิบัติบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2567 โดยมีพิธีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พิธีพุทธาภิเษก เวียนเทียน และรับชมการแสดงมหรสพ ตลอดงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!