อุดรธานี-ม.ราชภัฏฯ ยกระดับ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”แปลงปลูกปทุมมา”

อุดรธานี-ม.ราชภัฏฯ ยกระดับ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”แปลงปลูกปทุมมา”

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารจัดการแปลงปลูกปทุมมา อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ร่วมรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตและใช้ประโยชน์จากปทุมมาครบวงจร ด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นทางเลือกการสร้างรายได้ให้เกษตรกร
            ที่แปลงสาธิตการปลูกปทุมมาฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นบ้านตาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.เอกราช ดีนาง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมด้วยนางโสภิตา เลิศสุบิน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมในพิธีเปิด และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมฯ
           การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวิทยากร คือ นายลิขิต มณีสินธุ์ นักปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการดินและปุ๋ย ในแปลงปลูกปทุมมา นางสาวพรนิภา นาเมือง นักวิชาการ สท. ให้ความรู้การจัดการแปลงปลูกปทุมมาและการควบคุมศัตรูพืชปทุมมาโดยวิธีผสมผสาน นางสาวพาริณี โลมาอินทร์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้ความรู้การเตรียมหัวพันธุ์ปทุมมาก่อนปลูก และมีการเสวนาในหัวข้อ โดยมีนายบุญถม กองทอง เกษตรกร ผู้ผลิตปทุมมานำร่องบ้านห้วยสำราญ ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกปทุมมาตัดดอก
          กิจกรรมการฝึกอบรม ยังมีการฝึกปฏิบัติการเตรียมแปลงปลูกปทุมมา การเตรียมหัวพันธุ์ก่อนปลูก การควบคุมศัตรูพืชโดยการคลุมแปลง โดยมีนายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมเป็นวิทยากร การฝึกอบรมในครั้งนี้จะส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกปทุมมามีความรู้และสามารถบริหารจัดการแปลงปลูกปทุมมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!