ปราจีนบุรี-คณะกรรมาธิการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณสภาพชีวิตแบบบูรณาการ

ปราจีนบุรี-คณะกรรมาธิการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณสภาพชีวิตแบบบูรณาการ

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ทองสุข สิงห์พิมพ์

            วันนี้ 17 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ได้รับแจ้งจากคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำการจัดสัมมนาเรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ” ณ อาคารโดมอเนก ประสงค์บ้านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีนางวัชราภรณ์ แตงหมี นอภ.กบินทร์บุรีเป็นประธานเปิดงาน มี ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ในนามคณะกรรมการที่การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย”โดยร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลลาดตะเคียน มี อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)150คนร่วมสัมมนา วัตถุประสงค์ของโครงการสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย เพื่อให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
          ดร.สฤษดิ์ กล่าวว่า ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2562 ข้อ 90 กำหนดให้มีคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 35 คณะ โดยให้คณะกรรมาธิการศึกษา มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาการศึกษาของชาติ และส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยรวมทั้งแนวทางการปรับฐานการเรียนรู้ของประชาชนสู่โลกโลกาภิวัตน์ การศึกษาถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การศึกษาทำให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
         ดังนั้นถ้ามีการส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้ที่ถูกทาง ย่อมทำให้ประเทศมีต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการร่วมกันสร้างประเทศให้เกิดการพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงวัยจึงต้องมุ่งเน้นการมีสุขภาพที่ดีมีหลักประกันชีวิตและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางจัดการศึกษาให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในการพึ่งตนเอง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความอยู่ดีมีสุขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีความมั่นคงในชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน
         น.ส.ฐานิดา ยศยิ่งยง อสม.หมู่ 11 กล่าวว่าดีใจที่ได้มาร่วมสัมมนาในวันนี้ เรื่องต่างๆที่เราจะไปช่วยเหลือในชุมชนไปบอกต่อ เราเหมือนตัวแทนส่งต่อความรู้ให้กับคนในชุมชนของเรา เช่น โครงการธนาคารใบไม้ ซึ่งนำใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมักพืชสด ได้ความรู้มากสามารถนำไปใช้ได้ทุกชุมชนในหมู่บ้านได้เลย สามารถนำเอาไปพัฒนาแก้ไขพัฒนาเรื่องปากท้องและสร้างรายได้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!