ฉะเชิงเทรา-“วัดหงษ์ทอง”ร่วม“ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

ฉะเชิงเทรา-“วัดหงษ์ทอง”ร่วม“ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

ภาพ-ข่าว:ศมณชนก บวรภักดิโชติ / สหชล ปานทอง
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

 อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าผกจะเป็นความเสียหายที่ตีค่าเป็นตัวเงินหรือความเสียหายที่ไม่อาจตีค่าเป็นตัวเงินได้ จากความสูญเสียดังกล่าวนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ เน้นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญเป็นหลัก
         โดยอุบัติเหตุทางถนนมิได้เกิดเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่การเกิดอุบัติเหตุมีทุกวันทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นทางสายหลัก ถนนสายรอง ถนนเชื่อมต่อระหว่างเขตอําเภอ หรือแม้กระทั่งถนนภายในตําบล หมู่บ้าน ซึ่งสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน อาทิเช่น ผู้ขับขี่ขาดจิตสํานึกและวินัยจราจร, ขับรถด้วยความเร็วสูง, เมาสุรา,ประมาท และอีกหลายๆสาเหตุ ซึ่งล้วนแต่เกิดขึ้นในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทั้งสิ้น
          ดังนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องช่วยกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในทางใดทางหนึ่ง นอกจากตัวเราจะต้องมีจิตสำนึกมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนแล้ว ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้คนรอบข้าง และผู้อื่นให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทและทำผิดกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง
          ในนาม วัดหงษ์ทอง  ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ขอร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งกับ “หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม” ในการ “ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” โดยขอให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ขับรถด้วยความไม่ประมาท สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่มีการขับขี่  แต่สิ่งสำคัญคือ การมีวินัยจราจร เมาไม่ขับ หากง่วงให้จอดนอนพัก คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ด้วยความปารถนาดี และขอให้ทุกท่านขับขี่รถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

ประวัติ วัดหงษ์ทอง โดยสังเขป…..

          วัดหงษ์ทองหรือวัดกลางน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในบริเวณพื้นที่ริมฝั่งอ่าวไทยบริเวณป่าชายเลน โดยมีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ และอุโบสถ ซึ่งอยู่ในทะเล เจดีย์มี 3 ชั้น มีภาพวาดเกี่ยวกับพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย และประดิษฐานพระพุทธรูปต่าง ๆ ส่วนชั้นบนสุดเป็นเจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระอรหันต์ธาตุ สามารถมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเลและแผ่นดินในมุมสูงได้สวยงาม และทางเดินที่ทอดยาวไปในทะเลไปยัง “พระธาตุคงคามหาเจดีย์” ภายใน “พระธาตุคงคามหาเจดีย์” ชั้นล่างประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง และพระพุทธรูปอื่น ๆ ไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะสามารถเดินได้โดยรอบ               ภายใน“พระธาตุคงคามหาเจดีย์” ชั้นล่างประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง และพระพุทธรูปอื่นๆอีกมากมายไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้สักการะ และทางวัดได้มีการจัดให้มีการตักบาตรพระร้อย คือการตักบาตรโดยใช้เงินเหรียญ (สามารถแลกเหรียญได้กับทางวัด) ซึ่งมีพระพุทธรูปเป็นร้อยๆรูปตั้งอยู่ สามารถเดินได้โดยรอบ เมื่อขึ้นไปที่บริเวณชั้น 2 ของอาคารจะพบกับ หุ่นขี้ผึ้งเหมือนรูปจริง ของหลวงปู่สด หรือ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดปากน้ำภาษีเจริญ และบริเวณใกล้เคียงกัน มีองค์พระแก้วมรกตจำลอง ประดิษฐานอยู่ บริเวณชั้น 2 นี้ ยังเป็นแหล่งจัดแสดงภาพวาดของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงรัชกาลปัจจุบันและพระบรม วงศานุวงศ์ และยังมีจุดชมวิว ซึ่งเมื่อมองออกไปจะเห็นทะเลเมื่อถึงเวลาน้ำขึ้น จะดูเหมือนอาคารนี้ลอยอยู่ในน้ำเลยทีเดียวชั้นบนสุดของ“พระธาตุคงคามหาเจดีย์” มีเจดีย์สีเหลืองทองตั้งเด่นอยู่ สามารถเข้าไปชมด้านในได้ และด้านในมีแท่นบรรจุพระธาตุ พระอรหันต์ในทะเล เป็นแห่งแรกในโลก ศาสนสถานอีกแห่งที่ตั้งอยู่ด้านขวาของ“พระธาตุคงคามหาเจดีย์” คือ พระอุโบสถ หรือโบสถ์ของวัดหงษ์ทอง ซึ่งก็ตั้งอยู่ในทะเล เช่นเดียวกัน ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแสดง เรื่องราวพุทธประวัติ อย่างสวยงาม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!