ประจวบคีรีขันธ์-องคมนตรี มอบถุงพระราชทานให้แก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร อ.หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์-องคมนตรี มอบถุงพระราชทานให้แก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร อ.หัวหิน

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

              เมื่อวันที่ 17 พ.ค.67 ที่โรงเรียนอานันท์ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมพิธี โดย องคมนตรี ได้ประกอบพิธีมอบถุงพระราชทาน จำนวน 500 ชุด จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ราษฎร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเชิญพระราชกระแสความห่วงใย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎร
              จากนั้น องคมนตรี ได้มอบทุนการศึกษาพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยให้แก่ เด็กชายสุภกิจจ์ รัตนสูตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอานันท์ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ให้แก่ เด็กหญิงไอยวรินทร์ เครือแตง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านปากเหมือง ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี  มอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ให้แก่ผู้แทนหน่วยงาน 11 แห่ง มอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้แก่โรงเรียน 26 แห่ง มอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้แก่โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม อ.สามร้อยยอด มอบทุนบำรุงการศึกษาจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ให้แก่โรงเรียนอานันท์ และมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 15 คัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิให้แก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ยากไร้
             สำหรับโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อน นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชน
             ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลหัวหิน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ  สำนักงานอัยการสูงสุด ให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้บริการ รับเรื่องร้องเรียน พร้อมจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนอานันท์จำนวนกว่า 50 คน เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน” และ “หน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมาย มูลนิธิพระดาบส ให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ จัดบริการตัดผมฟรี กองทัพบก จัดโรงครัวพระราชทาน ปรุงประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!