สิงห์บุรี-ประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรค ภาคกลาง

สิงห์บุรี-ประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรค ภาคกลาง

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

           “การสัมมนาเวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องโสมชา ชั้น 1 โรงแรมไชยแสงพาเลส อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จัดโดย ฝ่ายวิชาการ พรรคพลังประชารัฐ สำนักงานใหญ่ ในการนี้ สส.โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สส.จังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวพบปะสมาชิกพรรค ประชุมสาขาพรรคภาคกลาง โดยประธานสาขาภาคกลาง ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู
           โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน” พร้อมด้วย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานยุทธศาสตร์ด้านวิชาการ พรรคพลังประชารัฐ พลตำรวจเอก ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานยุทธศาสตร์ด้านประสานงานและอำนวยการ พรรคพลังประชารัฐ และ ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู ประธานสาขาพรรคพลังประชารัฐ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานปิดการสัมมนา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!