อุดรธานี-คนเก่งเทศบาล 6 “TO BE NUMBER ONE” ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3

อุดรธานี-คนเก่งเทศบาล 6 “TO BE NUMBER ONE” ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

        โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 เทศบาลนครอุดรธานี TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ตรวจติด ตามผลการดำเนินการ
         ที่หอประชุม โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 เทศบาลนครอุดรธานี นายสินชัย ถนอมสิน ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายยศวรรธน์ กิตติก้อง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 เทศบาลนครอุดรธานี ที่สามารถทำผลงาน ของชมรมTO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3
         มี พ.ต.อ.อารี สินธุรา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาล นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาล นางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษา นายกฤษดา โสภา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และตัวแทนนักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!