อยุธยา-เหล่ากาชาดฯเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน อำเภอผักไห่จำนวน 4 ราย

อยุธยา-เหล่ากาชาดฯเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน อำเภอผักไห่จำนวน 4 ราย

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ/ นพดล บำเพ็ญสัตย์

           เมื่อวันนี้ 15 พฤษภาคม 2567 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางธัญพร โฉมศิริ พร้อมด้วย นางสาวโสภา กองเนตร ปลัดอาวุโสอำเภอผักไห่ กิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายปกครองอำเภอผักไห่ ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอผักไห่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน จำนวน 4 ราย
           ประกอบด้วย 1.นายธีรภัทร เขมาภิรักษ์ อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ม.5 ต.จักราช อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา พิการทางสติปัญญา และแขนขาลีบ 2.นายสนิท ทวีทรัพย์ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 ม.6 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ยากไร้ ที่มีสภาพที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยต่อการพักอาศัย ตามโครงการ “ซ่อม สร้างสุข“เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
          3. เด็กหญิงวันวิสา อ่อนดี อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23/1 ม.9 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์) และ4.นางเจียน ม่วงทอง อายุ 97 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13/2 ม.1 ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยาผู้สูงอายุยากไร้ เดินไม่ได้ เคลื่อนไหวด้วยการคลาน หูไม่ค่อยได้ยิน อาศัยอยู่กับบุตรสาว อายุ 62 ปี ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนทุนด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!