อำนาจเจริญ-จัดกิจกรรมโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติฯ

อำนาจเจริญ-จัดกิจกรรมโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว/ทิพกร หวานอ่อน

             วันนี้ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30. น. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้ตัวแทนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมกิจกรรมการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ สนามยูคาสเตเดียม เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีในวันนี้
             นายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันนี้ว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
              โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรมได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์และบริการสังคม อันจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคม และเพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรมได้รับการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ ผู้ถูกคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ และเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมตลอดปี พ.ศ.2567 มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรมการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2. กิจกรรมขุดลอกคูคลอง ขุดลอกท่อระบายน้ำ 3. กิจกรรมเก็บขยะตามพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง 4.กิจกรรมยุติธรรมสีเขียว GREEN JUSTICE และ 5. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดับไฟป่า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!