ร้อยเอ็ด-ออกเยี่ยมให้กำลังใจประชากรอาวุโส ผู้สูงวัยและครอบครัว อายุ 101 ปี

ร้อยเอ็ด-ออกเยี่ยมให้กำลังใจประชากรอาวุโส ผู้สูงวัยและครอบครัว อายุ 101 ปี

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานออกเยี่ยมให้กำลังใจประชากรอาวุโส ผู้สูงวัยและครอบครัว นางสาวอุไรรัตน์ ติรณะรัต อายุ 100 ปี ซึ่งจะมีอายุ 101 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นี้ พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส. ร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก โดยได้รับพรจากพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
            นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเดือนพฤษภาคม 2567 มีกำหนดลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุราย นางสาวอุไรรัตน์ ติรณะรัต อายุ 100 ปี ซึ่งจะมีอายุ 101 บีบริบูรณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 153 ถนนเทวาภิบาล (ชุมชนวัดบึงพระลานชัย) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้กำลังใจทุกคนในครอบครัว
            นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นแบบอย่างการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สมควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผลสู่พื้นที่อื่น จึงได้ จัดทำประกาศเกียรติคุณมอบแด่ผู้สูงอายุรายดังกล่าวด้วย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัว และมอบในโอกาสนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนต่างร่วมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเยี่ยมเยียน พร้อมรับพรจากพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง รับความสุขกันถ้วนหน้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!