ร้อยเอ็ด-เรือนจำฯจัดกิจกรรมร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ

ร้อยเอ็ด-เรือนจำฯจัดกิจกรรมร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่และผู้ต้องราชทัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรม
          นายอภินันท์ ศรียอดแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรม ได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์ และบริการสังคมอันจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคม และพัฒนาพื้นที่ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
         โดยมีการดำเนินกิจกรรมเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567- 31 ธันวาคม 2567 ระยะที่ 2 กำหนดให้เป็นกิจกรรมประจำของหน่วยงาน และบรรจุเข้าในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมขุดลอกคูคลอง ขุดลอกท่อระบายน้ำ กิจกรรมเก็บขยะตามพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง กิจกรรมยุติธรรมสีเขียว Green Justice และกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดับไฟป่า
          กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่กำหนด โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 กล้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ต้องราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ต้องราชทัณฑ์สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ถูกคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด เด็กและเยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!