ราชบุรี-“นายกฯเศรษฐา”สั่งหลายภาคส่วน เร่งปล่อยรถน้ำช่วยพื้นที่ภัยแล้งวิกฤตหนัก

ราชบุรี-“นายกฯเศรษฐา”สั่งหลายภาคส่วน เร่งปล่อยรถน้ำช่วยพื้นที่ภัยแล้งวิกฤตหนัก

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ )

                วันที่ 14 พ.ค.67 บริเวณกองพลทหารช่าง (ค่ายบุรฉัตร) ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยพท.ภัยแล้งวิกฤตในพื้นที่จ.ราชบุรี โดยมีนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และพล.ต.สิรภพ ศุภวานิช รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมชลประทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 และกองการเกษตรและสหกรณ์ (กกส.), สำนักงานทหารพัฒนา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี, สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีด้วย
                ด้วยในห้วงฤดูแล้งของปีนี้ ในห้วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา ได้เกิดวิกฤติการณ์ภัยแล้ง ที่รุนแรงกว่าในทุกๆ ปี ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นแผ่ขยายไปทั่ว ทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้อย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน จังหวัดราชบุรี มีพี่น้องประชาชน และเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากภัย แล้งดังกล่าวนี้ในพื้นที่หลายหมู่บ้านตำบล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด แต่ตามที่ปรากฏใน ข่าว สารที่เผยแพร่สู่สาธารณะว่า มีพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่แล้งวิกฤตได้รับ ความเดือดร้อนมากเป็นอย่างยิ่ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร มาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายจนแทบ จะสิ้นเนื้อประดาตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ และในอีกหลายๆ ตำบลของอ.ปากท่อ อ.สวนผึ้ง และ อ.จอมบึง

                จากข่าวสารความเดือดร้อนของชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่แล้งวิกฤตจังหวัดราชบุรี ที่เผยแพร่ออกไปในทุกช่องทาง นำมาซึ่งความห่วงใย ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ได้สั่งการทันที เมื่อท่านเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12 พ.ค.67 ท่านได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพไทย บูรณาการกับจังหวัดราชบุรี เร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนที่สุด เพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง ประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งที่กำลังจะผ่านพ้นและเข้าสู่หน้าฝนในอีกไม่กี่วันนี้ให้ได้ และจะบูรณาการการทำงานออกแจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องไปยังหมู่บ้านตำบลในอำเภออื่นที่เป็นพื้นที่แล้งวิกฤตด้วย
                โดยกิจกรรมในวันนี้จะปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 32 คัน จากหลายหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อ.ปากท่อ ,อ.สวนผึ้ง และอ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อน จากภัยแล้งในด้านการเกษตร และน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค โดยปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!